Wednesday, September 28, 2011

Det är tydligen farligt att cykla

Trafiksäkerhetsforskaren Irene Isaksson-Hellman har för försäkringsbolaget If:s räkning granskat 438 olyckor där cykel och bil varit inblandade under åren 2005–2010 och tagit fram statistik som DN tagit del av. Rapport hakade även på och drog upp ämnet som första nyhet.

Cyklisterna står i dag för flest antal svårt skadade i trafiken. Det är även den enda trafikantgrupp där antalet omkomna ökade förra året. Och september är den månad med flest cykel­olyckor, visar ny statistik som DN tagit del av.

Jag har i mina tidigare regler påpekat vikten av att vi cyklister faktiskt håller oss till någon slags kod när vi cyklar i stan, dvs. att det finns ett stort ansvar även hos oss. Det vidhåller jag fortfarande. Det finns en klick av cyklister är väldigt dåliga på att "sköta sig". Men dom är definitivt inte i majoritet, och det är inte dom som trycker upp statistiken. Vad som däremot trycker upp statistiken är det faktum att betydligt fler cyklar idag, samt att trafikplanering och regelverk inte har följt med i den takten.

Morgonrusning vid Hornstull i Stockholm. Marginalerna är små för de som vågar sig ut på cykel.
DN trycker på med lite skrämselpropaganda även i bildtexterna.
Vad som också med stor sannolikhet tycker upp statistiken är det klimat som råder i trafiken. En läsning av den kommentarsstorm på DN som alltid följer den här typen av artiklar är skrämmande. Vi mot dom, förbjud cyklar i innerstan, skyll er själva, allt är cyklisternas fel, allt är bilisternas fel... Det finns väldigt få nyanser och väldigt lite önskan att få till ett bra samspel. Men det borde ju gå att få till eftersom det funkar i andra länder? Men då måste det ske attitydförändring både hos bilister och cyklister.

Sedan finns det en liten passage (om det är i DN:s tolkning eller något som framgår av rapporten vet jag inte) som är extremt fånig:
Cykeltrenden har även inneburit att allt fler lägger pengar på avancerade cyklar. Smala däck, lättvikts­material och många växlar innebär att hastigheterna – och därmed olycksrisken – ökar.

Ursäkta? Jag som faktiskt trodde att det krävdes ett par starka ben för att cykla fort? Nej du Irene, en "avancerad cykel" ökar möjligtvis möjligheten till att cykla snabbare och längre på landsväg, och vid olyckor på landsväg är det nog sällan hastigheten som är det avgörande faktorn. Cykla snabbt i stadsmiljö (och med de begränsningar som det innebär) kan du göra på vilken cykel som helst.

Till syvende och sist: cyklister är precis som gående oskyddade i trafiken. En bilist kan lätt skada en cyklist, en cyklist kan på sin höjd skrapa lacken på en bil. Och eftersom vi idag har en blandad trafikmiljö är det samspel som gäller. Och oavsett om det sker fler olyckor eller inte: de hälsomässiga vinsterna av att cykla istället för att ta bilen är klart övervägande!

2 comments:

Fredde said...

Underbart - det GÅR alltså att köpa sig snabb! :)

Middleman said...

Jo, det är ju ganska skönt att veta. Måste bara försöka förklara det för min fru också :)