Thursday, December 1, 2011

Bilism vs. cyklism?

Så lyder titeln på en artikel i senaste numret av tidningen Cykla - Vätternrundans magasin för cykelälskare. Tidningen kommer gratis till de som är anmälda till något av Vätternrundans arrangemang. Den ger väl någon halvtimmes förströelse, men jag skulle nog överlag beskriva den som relativ ytlig och slätstruken. Men typiskt den sån där tidning som passar "alla". Senaste numret går för övrigt att läsa här.

Nåväl, tillbaka till den rubricerade artikeln. Cykla har ställt 3 frågor till 4 individer. Frågorna:
  1. Det talas ofta om den respekt som cyklister får av andra trafikanter i cykelländer som Holland och Danmark. Hur ska ett land som Sverige, som inte har samma cykelarv, kunna förbättra den grundläggande inställningen till cyklister?
  2. Företrädare för bilister slår ofta tillbaka och menar att cyklister är lika goda kålsupare och kör utan någon som helst respekt för trafikregler. Hur mycket sanning finns det i den typen av åsikter
  3. Hälso- och miljövinklade artiklar vs "skadestatistiksartiklar" - vilken bild får den som följer medias rapportering kring vardagscykling.
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling och cykellobbyist ger ett ganska nyanserat och icke-fundamentalistiskt svar som innehåller några av de argument och retorik som jag brukar hålla mig med. Bl.a. om hur det skulle se ut om Stockholms alla cyklister valde bil istället, hur bra skulle det bli då?


Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If, som givit DN stoff till många av de "skadestatistiksartiklar" som figurerat under hösten (avhandlat bl.a. här och här) har också fått komma till tals. Tycker nog att hon ger ganska nyanserade svar på fråga 1 och 2 där hon talar om dålig infrastruktur, luddiga regler och missuppfattningar som de stora anledningarna till konflikter. På den sista frågan tycker jag nog att hon svävar ut lite. Jag tycker nog att det finns en viss skillnad i att "vara uppriktig om de faror som finns i trafiken" och att basunera ut det budskap som If gjort under hösten - budskap som dessutom inte riktigt stämmer.

Katarina Bokström, projektledare NTF svarar också på ett helt ok sätt, nyanserat och neutralt. Man måste ta mer hänsyn till cyklister vid planering av trafik och infrastruktur, samtidigt som cyklisterna också måste se sig själva som fordonsförare med respekt för regler och andra trafikanter. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Sedan kan man ju tycka att det är lite fegt att inte vilja svara på fråga 2, utan hänvisa till att det måste undersökas vetenskapligt.

Alltså, 3 nyanserade och välgrundade svar som inte direkt spretar åt något av hållen (bilism eller cyklism). Med sedan kommer han; det manliga, vita journalistskägget, självklart motorjournalist på DN - Jacques Wallner. På fråga 1 är svaret att trafikutbildningen måste komma tillbaka i skolan. Jo, det är väl iofs vettigt, men vad gör det åt dagens problem? Är Sverige så jäkla lost att det krävs generationer för att förändra? Vi måste sätta vår tillit till barnen som skall ta över gatorna efter det att alla skäggiga journalister på DN dött ut?

Okej, jag erkänner, skägg är inte alltid the shit.
På fråga 2 konstaterat först Jaques först, mycket riktigt, att det finns både hänsynslösa cyklister och bilister. Men sedan kommer inställningen och attityden som gör mig sååå trött: "Men jag tror att många cyklister saknar grundläggande trafikutbildning och inte ens förstår exempelvis hur långa och tunga fordon rör sig i cirkulationer. De tar risker utan att förstå dem"

Okej, de som cyklar är alltså de som inte har något körkort... för annars hade man självklart kört bil?!? Och har man ingen trafikutbildning så fattar man inte heller att tunga fordon är farliga?!? En annan slutsats av Jaques svar är att det är cyklisternas eget fel när olyckor sker, ty de förstår ju inte bättre. Så alla vi 150 000 som cyklar i stockholmstrafiken är alltså körkortslösa, ej trafikutbildade, lite halvdumma eftersom vi inte fattar att lastbilar kan vara stora och farliga.

Sedan kommer svaret på fråga 3: "Från min Stockholmshorisont är budskapet att det är farligt att cykla. [sic.] Men man måste vara försiktig. Tänka på att man är oskyddad som cyklist. Hela tiden.". Jaques svarar alltså på frågan om "vilken bild medias rapportering ger av vardagscykling", genom att konstatera att det är farligt att cykla. Och att man som cyklist måste passa sig. Men det är sant, du är ju en stockholmsbaserad motorjournalist, som förmodligen kör mycket i Stockholm. Så du borde ju veta. 

En alternativ hade väl kanske varit att uppmana alla i trafiken att visa hänsyn och vara uppmärksamma. Att bilister borde tänka på att cyklister är oskyddade, istället för att alltid påpeka att det är cyklisten som skall tänka på att den är oskyddad. Det är en viss skillnad.

No comments: