Wednesday, October 5, 2011

Team Rynkeby 2012

Jag har sökt, har du? Kolla även Team Rynkebys site.

Arbetet med Team Rynkeby 2012 har börjat och nästa år kommer det att vara med 4 lag från Sverige – 2 från Stockholmsområdet och 2 från södra Sverige, där Malmö troligtvis blir ett av dem.

Kaptener för stockholmslagen är Toni Brandenhoff och Krister Ledberg.

Jag kommer från Rynkebys sida ansvara för projektet och agera koordinator för de svenska teamen och se till att samarbetet fungerar så bra som möjligt.

Är du sugen på att medverka? Även om du inte vill vara med att cykla så behöver vi engagerade personer i serviceteamet och hjälp med att hitta sponsorer, sprida information och nu i första skedet värva nya teammedlemmar etc. 2012:års cyklar ska vara beställda senast 1 november så det är bråttom att få teamen på plats.

Om du är intresserad av att cykla eller vara involverad på annat sätt, anmäl ditt intresse och vad du kan hjälpa till med snarast till: johan.dorfh@arlafoods.com.

Har du vänner och kanske släktingar som vill vara med? Be dem skicka sin intresseanmälan till till mig innehållande kontaktuppgifter, ålder, varför man vill vara med och vad man kan bidra med.

Vi kommer hålla ett informationsmöte den 17 oktober kl. 17.30 på Lindhagensgatan 126. Ni som anmäler intresse för 2012 är givetvis mycket välkomna då.

Vi svarar givetvis gärna på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar

Krister, Toni och Johan

Johan Dorfh
Rynkeby Foods
Arla Foods CNOSE
Office: +46 8 789 50 44
Cell: +46 766 26 29 04
E-Mail: johan.dorfh@arlafoods.com

No comments: