Thursday, January 26, 2012

If:s cykliststudie (igen)

Har nu läst igenom den presentation som Irene Isaksson-Hellman (IIH) gav vid VTI:s transportforum. Och jag tycker väl att Cyklistbloggen sammanfattar det hela mycket väl: "De presenterar det fortfarande som något slags ”cykel och bil”-studie vilket det inte är. Det handlar alltså om en undersökning av 438 bilar som kört på cyklar. Inget annat."

Det handlar om en studie av 438 olyckor under 5 år. Som jämförelse kan nämnas att det uppskattningsvis cyklar 150 000 cyklister en fin sommar- och arbetsdag i Stockholm. Att då dra långtgående slutsatser om vad som är farligt eller inte baserat på det här underlaget är ju vansinnigt. Den i särklass största bristen i materialet (som presenterades) är att det inte finns några jämförande siffror överhuvudtaget. 438 olyckor är den enda siffran som nämns och den sätts inte relation till något mått på ex. antalet cyklade km, antalet cykelresor eller något annat. Det är som om att jag skulle undersöka 2 st bilolyckor, konstatera att i det ena fallet så var föraren utländsk härkomst och av det dra slutsatsen att 50% av alla bilförare som är inblandade i olyckor är invandrare.


Överhuvudtaget är det väldigt ont om riktiga siffror - väldigt mycket är dolt i %-satser eftersom det låter bättre och inte berättar något om antalet i urvalet. Ex: "I minst 25% av de olyckor som skedde i mörker saknade cyklisten ljus och reflexer". Tittar vi på siffrorna och graferna (från den presenterade underlaget) kan vi härleda följande: ca 8% av olyckorna sker i mörker, 8% av 438 är 35 olyckor. I 25% av dessa saknades ljus och reflexer. Dvs, 9 st olyckor, under en 5-årsperiod. Eller 2 olyckor per år. Av olyckor i mörker är 10% dessutom svårt skadad/död. Och det borde i detta fall då innebära att en cyklist i IIH:s underlag har lidit svår skada eller avlidit.

Alltså: bakom uttaladet "I minst 25% av de olyckor som skedde i mörker saknade cyklisten ljus och reflexer" döljer sig alltså en dödsolycka (eller svårt skadad) under en 5-årsperiod. Om jag nu inte missuppfattat hela underlaget.

Låter det särskilt skrämmande? Ja, i alla fall tillräckligt skrämmande för att If skulle släppa en pressrelease om det och DN skulle haka på en "Mörk årstid för cyklisterna"-artikel där man berättade om hur farligt det var att cykla. Studien (som ännu ej är publicerad) har faktiskt givit upphov till inte mindre än 3 st "larmrapporter" genom pressreleaser från If. Förutom det mörka årstiden, även om att "Cyklister kör på i var fjärde olycka" och "Nu lever de farligare än andra i trafiken".

Varför denna skrämselpropaganda?

*

Sista timmarna nu att rösta på mig och Öijer i Raphas omröstning. Kämpa!

1 comment:

Christian said...

Det intressanta är att studien inte gör någon skillnad på cykelfält och cykelbanor.

När jag frågade Irene Isaksson-Hellman sa hon att ingen av de 438 olyckorna skedde i cykelfält.

Om man då utgår från Ifs premiss att de 438 olyckorna är representativa, så innebär det ett kraftfullt stöd för tesen att cykelfält är mycket säkrare än cykelbanor.

Vilket skulle vara irriterande för både försäkringsbolag och bilister, som för det mesta helst vill få bort cyklar ur vägbanan.