Monday, November 25, 2013

Mattias vs. Svenska Cykelförbundet

[VARNING! Lång post, bitter historia och inga bilder]

Vid CX-cup-tävlingen i Åstorp blev ju det mesta skit. Och inte blev det ju bättre av att kommissarien på plats, Christer Andersson, efter racet meddelade mig att jag var diskad eftersom jag fått teknisk hjälp utanför depån. Jag har ju beskrivit hela förloppet här och det finns ingen anledning att förtydliga eller upprepa den historien här.

Dock var det ju det här med diskrepansen mellan det som Christer Andersson sa, det som hände och det som senare stod i det formella diskningsbeslutet som fick mig att börja fundera på hur pass korrekt diskningen ändå var. Jag lästa på i det svenska regelverket (del 1, del 5 och del 12 som gäller vid CX-tävlingar) men hittade inget som kunde styrka min diskvalificering. Jag kollade till och med i de internationella reglarna hos UCI, men hittade inte heller där något som kunde skina något ljus över situationen. Kollade även i landsvägs- och MTB-reglementet och kunde där hitta skrivningar som skulle kunna ge en diskvalificeringsmöjlighet. Men inte för CX.

Med anledning av detta skrev jag ett brev till Christer Andersson och frågade helt enkelt om hur min diskning motiverades, varför det stod "otillåtet byte av utrustning" i protokollet och hur jag skulle kunna protestera mot det hela. Christer svarade att han och hans kommisariekollega var enhälliga i beslutet (jag hade ju fått teknisk hjälp ute på banan), att min beskrivning av händelseförloppet här i bloggen (som jag hänvisat till) endast stärkte deras beslut och att en ev. överklagan kunde lämnas in till Disciplinnämnden. Eftersom jag fortfarande inte fått något svar på vilken paragraf eller regel som de hänvisade till när de diskade mig svarade jag Christer med ett önskemål om ett sådant förtydligande. Christer svarade med att inte svara alls på mitt mail...

Jaha, inget gehör där alltså. Bara att gå vidare, disciplinnämnden nästa. Författade ett mail till ordförande Anders Björklund som inom ett dygn bekräftade att han mottagit min överklagan och att nämnden skulle behandla den. Det går en vecka och inget svar. Efter 10 dagar skriver jag ytterligare ett mail och undrar om det är någon progress i ärendet, med tanke på att CX SM är på gång och cupställningen faktiskt har betydelse när det gäller seedning. Två dagar senare får jag följande svar:
Disciplinnämnden har beslutat lämna din överklagan utan bifall.
Grunden för detta är följande:
I reglerna föreskrivs att teknisk service endast får lämnas inom teknisk zon. Detta betyder att det är egalt om hjälpen utanför den tekniska zonen ges av åskådare, föreningsledare eller annan person.
Hjälp ska inte tillåtas av den tävlande, eftersom han då begår ett regelbrott. Jämför med påskjutning, där en tävlande kan bestraffas, även om påskjutningen utförs av någon i publiken och inte begärts av den tävlande. För att undvika bestraffning ska man tydligt avvisa hjälpen.

Disciplinnämndens beslut är enhälligt.
Men vänta här nu... Det var ju just detta som jag protesterat emot. Den "regeln" som nu både kommissarie Christer Andersson och SCF:s disciplinnämnd hänvisat till finns ju inte. CX-reglementet talar inte något om teknisk service utan endast om "byte av utrustning". Och återigen ett beslut utan någon hänvisning till någon regel eller paragraf. Jag svarade givetvis raskt:
Tack för svar. Jag skulle bara vilja få hjälp med ett par saker för att förstå: 
1. Det som föreskrivs avseende teknisk zon/depå i reglementet för Cyclocross avser byte av utrustning och att det endast är tillåtet inom avgränsat område. För landsväg är service begränsat till teambil, neutral servicebil eller kvastbil. Men den del som föreskriver om begränsningar i service på CX-tävlingar hittar jag inte? Vilken paragraf står detta reglerat i? 
2. Diskningen enligt det formella protokollet avser fortfarande "Icke-reglementsenligt byte av utrustning" och även här undrar jag hur det kan utökas till att gälla även det ni kallar för "otillåten service". För det är ju ingen som hävdar att utrustning bytts utanför depån (vilket är det som förbjuds enligt CX-reglementet). Finns det ytterligare uttolkningar av reglerna som framgår på något annat ställe? Det är ju lite som att åka fast för fortkörning och få en parkeringsböter för att det ändå är typ samma sak. 
Tacksam för svar eftersom jag verkligen försöker förstå hur reglerna fungerar.
Kvällen efter, vid 21:15, ringer min mobiltelefon. Det är Anders Björklund. Han presenterar sig och meddelar att disciplinnämnden måste göra en pudel. Jag har haft rätt hela tiden och det finns inte något i CX-reglementet som pratar om "otillåten service", utan det är endast "otillåtet byte av materiel" som avhandlas. Det hela berodde tydligen på ett felaktigt råd från någon prominent på området, språkförbistring eller något annat. Men nu hade även de lusläst regelverket, både det svenska och UCI-reglerna och kommit fram till samma slutsats som jag (tidigare gjorde på 30 minuter). Nåväl, Anders tackade mig för att jag stått på mig och hållit en god ton (något som man tydligen inte är van vid?) genom det hela. Kommissarien vid CX SM var kontaktad (för seedningen) och poäng skulle fördelas och att resultatlistan skulle korrigeras.

Slutet gott, allting gott... Eller?

Näe, det var ju inte riktigt slut där. I förra veckan publicerade Oscar Ekstam den slutliga cupställningen via CX-Sweden. Och gissa om jag hade fått några poäng för Åstorpstävlingen där... Givetvis inte. Gick raskt in på Indta för att kolla den officiella resultatlistan och självklart låg den felaktiga diskningen kvar. Jag skickade ett mail till Oscar där jag förklarade läget. En kopia gick även till Christer Andersson och Anders Björklund där jag bad någon av dem bekräfta för Oscar att jag skulle få poäng för Åstorp. Oscar svarar snabbt att han självklart fixar det, samtidigt som även han ber Christer eller Anders att skicka en revidera resultatlista att grunda sammanställningen på. Det här hände för en vecka sedan. Och Christer och Anders har svarat med att inte alls svara...

Jag undrar om jag någonsin kommer att få några poäng. Visst, det är väl en petitess i sammanhanget om huruvida jag hamnar på 30:e eller 22:a plats i superklassen i CX-cupen. Det bryr jag mig i ärlighetens namn inte särskilt mycket om. Men ändå; ett förbund som jag ändå betalat 700 kr till i licensavgift till, ett förbund som förväntar sig att jag läser och följer regler för att tävla på en relativt sett låg nivå och ett förbund som verkligen borde värna om sina medlemmar. Nog förväntar jag mig väl att det förbundet ska kunna lyfta ett finger för mig också. Eller är det helt orimligt?

Vi får väl se om fortsättning följer.En annan diskussion och aspekt på det hela är ju frågan om huruvida diskning av sista man i gubbklassen i CX är något som kommissarieskråt ska ägna sig åt. Inga prispengar, knappt någon ära, utan bara något som ett gäng glada amatörgubbar tycker är kul att göra i en något så när organiserad form (de seriösa håller till i Prestigeklassen). Vissa av oss tycker till och med att det är så kul att vi tycker att det är värt att åka ner till Skåne för att köra 2 tävlingar á 45 minuter. Vi gör det för att det är kul att cykla, kul att träffas och för att vi gillar cykelsporten. Kanske det är något barn som tittar, eller någon son eller dotter som tittar och blir inspirerade och i sin tur börjar cykla och kanske i förlängningen börjar tävla. Med tanke på hur pass lite exponering den får i Sverige är nog cyklande föräldrar eller en rolig tävling på orten den huvudsakliga inkörsporten till cykelsporten.

Frågan är hur en diskning av siste man i superklassen, eller hur en kontrollmätning av däcksbredden gagnar cykelsporten i det perspektivet? Jag säger inte att regler inte är till för att följas, men visst vore det väl vettigare med en pragmatisk hållning och synsätt när det varken handlar om regelrätt fusk eller fördel över någon annan tävlande. Kanske framförallt i superklassen, i CX-cupen, i en tävling med 24 startande.

Men det är som sagt var en annan diskussion.

2 comments:

Johan Andersson said...

Grymt proffsigt av SCF!!

Anonymous said...

Snyggt skrivet och agerat!

/F