Wednesday, June 15, 2011

Regel #4

Regel #4 - Håll linjen och håll till höger

Oavsett om du kör TdF, Vätternrundan eller på en trång cykelbana på Götgatan, gäller samma regel: håll linjen! Det innebär att du inte skall vingla (vilket också innebär att du måste hålla tillräckligt hög hastighet för att kunna köra i en rak linje, gäller särskilt tantcyklar i uppförsbackar), du skall inte omedvetet (eller medvetet för den delen) dra ditt styre åt vänster när du tittar åt vänster, m.m. Om omkörning eller sväng skall genomföras följer du självklart omkörningsklausulen i regel nr 3. Många tillbud "obekväma" situationer uppstår pga. totalt onödigt vingel eller omotiverade svängar.

I Sverige har vi högertrafik, på vägarna såväl som på cykelbanorna och till och med i rulltrappan. Man håller normalt sett så långt till höger som det går. Undantaget är om en vänstersväng eller en omkörning skall genomföras. Annars håller man till höger. Punkt!

En helt vanlig delad cykelbana
Många cykelbanor i Stockholm så som på bilden ovan. Det är en delad cykel- och gångväg. Cyklar skall företrädelsevis nyttja den vänstra sidan och gångtrafikanter den högra. Tyvärr drabbas många gångtrafikanter av akut blindhet när de hamnar på en sådan bana. En del ser inte mittlinjen alls, en del blandar ihop bilden på cykeln med en barnvagn (den har ju hjul, alltså borde jag köra där), många tror att det ena fältet är till för människan och det andra för hunden. Fältet ovan är ganska brett; det är det normalt sett inte och för det mesta får bara en cykel plats på cykeldelen av fältet.

Nu kommer vi till paradoxen: cyklisten som normalt sett struntar högaktningsfullt i alla andra trafikregler, håller däremot benhårt på att inte korsa den heldragna linjen ovan. Men kom igen, det är en icke-regel! Jag ska berätta en hemlighet: så länge som det inte är en fotgängare i det högra fältet så är det helt ok att cykla där. Om det däremot finns en där har han/hon företräde... annars, HÅLL TILL HÖGER!

Nu kanske ni tycker att jag är överpedagogisk och lite nedlåtande. Icke! Med tanke på hur många sk. cyklister som inte verkar ha förstått dessa (hittills) enkla regler kan jag inte vara tydlig nog.

Keep on rolling!

3 comments:

patrick johansson said...

Vänta nu.. räknas inte den gång-markerade delen av vägen som trottoar? Och är inte det mot trafikreglerna att cykla på trottoaren?

Jag vet att det kan kännas 'onödigt'. Men finns det särlagstiftning för just dessa situationer?

Middleman said...

Njaaee? Så har jag nog faktiskt inte alls tänkt på det, alltså att det skulle vara definierat som trottoar.

Med tanke på att det är långt ifrån alla kombinerade trottoarer/gångvägar som faktiskt är markerade, samt att du inte har en chans att veta om det är höger eller vänster sida som är för cyklister (speciellt nu vintertid) så har jag inte tänkt på det som någon "riktig" juridisk gräns. Utan snarare som en hjälp och inriktning.

Det finns så många saker (enligt det sunda förnuftet) som talar emot att det skulle vara en juridiskt zon... Så det kanske är det ;)

patrick johansson said...

Ja i min kommun (uppsala) så brukar inte hela vägen (gång+cykel) plogas. Så vi cyklister får likväl dela en 2m remsa i mitten med fotgängarna under vintrarna. Var linjen går spelar nog inte så stor roll för oss cyklister i dom fallen.