Thursday, November 3, 2011

Bogota av alla städer

Tidningen Fastighetsnytt (Marknad och samhällsbyggnad) om Bogota - imponerande!

Kommer ju aldrig att hända här... Jag är dock helt övertygad om att vi är betydligt mindre beroende av bilen än vad vi tror. Glesbygden är en sak, men här i Stockholm tror jag att merparten skulle kunna lösa den dagliga pendlingen till jobbet utan bil. Det är bara att skaffa sig en ny vana.

No comments: