Thursday, April 10, 2008

Flyt

Det går ju sketabra att blogga... wohaa, I'm on a roll.

Måste f.ö. byta värmepump i villan. Har nu fått in två likvärdiga offerter på samma pump och samma tillbehör. Enda skillnaden är priset; 90 tkr respektive 111 tkr... kan det verkligen skilja 21 lax eller är det någon av firmorna som försöker rippa mig (uppåt eller neråt)?

Företag 1 samt företag 2... vem tror ni har erbjudit vad?

No comments: