Saturday, September 29, 2018

Ändrade förutsättningar i Chattanooga

Det händer saker här i Chattanooga. De diskussioner som jag tidigare lite lätt avfärdade som "sånt som oroliga nybörjare och förstagångs-IM:are spekulerar om" har faktiskt inträffat: simningen vid IM Chattanooga är inställd. Med anledningen av den senaste tidens regn, orkaner, m.m. har förhållandena blivit sådana att IM av säkerhetsskäl stryker simningen. Dels rör det det enorma vattenflödet som man tvingas hålla för att det inte ska svämma över mer än det redan gjort (det ligger alltså en damm typ 2 mile ovanför Chattanooga där dammluckorna nu står på vid gavel). Flödet i floden är just dubbelt så stort som när proffsen simmande på 38-40 minuter 2014. Dels rör det sig också om att de öppna dammluckorna och alla "flash floods" gör att stockar, grenar och annat avfall gör det osäkert att simma. Och slutligen handlar det om halten av E-Coli-bakterier (med anledning av nedspolat vatten och att det förekommer en hel del baksug i avloppskloakerna) är typ 20 gånger högre än det som normalt sett anses vara säkert.

Fullt ös
Så med det i åtanke kan man väl ändå säga att det faktiskt är ett helt korrekt beslut att ställa simningen. Det som är lite speciellt är väl att beslutet kommer så pass tidigt. Det kommunicerades redan på första briefingen på torsdagen och med tanke på att det är några dagar kvar till tävlingen hade man väl kunnat hoppas på att det skulle kunna ordna sig. Jag skulle tro (spekulerar endast nu) att det är så att TVA - Tennessee Valley Administration, dvs. de som har hand om alla dammar och vattenflöden - förmodligen har ganska bra koll på hur de kommande dagarna kommer att se ut och att de meddelat IM att chanserna till att kunna genomföra en simningen är nästintill noll, och att IM därför redan tidigt bestämt sig för att ställa in simningen. Dels för att ge möjlighet till oss deltagare att förbereda oss mentalt och dels för att tävlingsledningen ska kunna hantera förändrade förutsättningar på ett bra sätt. Som det ser ut nu är det inte bara att simningen stryks, man är även tvungen att göra vissa förändringar på löparbanan eftersom vissa delar faktiskt ligger under vatten. Starten kommer nu att genomföras som en rullande cykelstart där vi kommer att släppas iväg i nummerordning; 2 st var 5:e sekund med start kl 8:30.

Och för egen del då? Tja, rent triathlon-mässigt är det klart att det kommer att kännas  konstigt att börja med cyklingen. Dels så blir det ju förändrade förutsättningar energimässigt, och dels så gäller det ju att anpassa watt och ansträngning till att man inte simmat 3,8 km innan. Nu ska man helt plötsligt sätta sig på cykeln först av allt och tänka lite mer på hur man ska göra och hur hårt man ska gå. Så det blir absolut ett annat mindset och ett annat sätt att tänka. Ska man sedan se rent krasst på det är det givetvis så att inställd simningen med största sannolikhet inte gör något annat än gagnar mig. I alla triathlontävlingar jag kört så har jag i allra bästa fall i den understa första 1/3-delen resultatmässigt efter simningen. I princip alla som är bättre än jag resultatmässig simmar också snabbare än jag. Så att det inte skulle gagna mig är mycket osannolikt. Oavsett vad kommer det att kännas konstigt att starta på söndag. Och så mycket lättare kommer det ju inte att bli.

Myspys!
Översvämmad uppgång och löparbana

Det är givetvis många som är besvikna. Och om det nu varit min första (och eventuellt enda IM som det är för många amerikaner) hade jag givetvis kännt mig lite blåst på konfekten. Nu kommer ju inte något att ändrar rörande priset, Kona-platser och sånt; allt kommer att vara exakt som vanligt bortsett från att vi inte kommer att simma. Å andra sidan; om man nu hade genomfört en simning med det vattenflödet som är nu, så hade alla simmat under timmen, och frågan är ju hur pass "riktigt" det är. Någon hade tagit tid på en stock som flöt längst strömmen och den gjorde simsträckan på 38 minuter. Ungefär som att ha en punkt-till-punkt-cykelbana som bara gick nedför. Om allting går som det ska så har jag i alla fall genomfört min 8:e IM på söndag. I allra bästa fall sub-9. Och då behöver jag ju inte berätta för någon att det var utan simning.

No comments: