Tuesday, December 20, 2011

Effekt

Lite kort om effekt. Många cyklister ägnar sig nu för tiden åt att mäta effekt under träning och tävling. Tidigare var det endast "proffsen" som körde med effektmätning eftersom effektmätarna då var riktigt dyra. Idag har det dock blivit mer och mer vanligt även bland dödligt folk då det finns fler tillverkare av effektmätare och då de har sjunkit i pris.

Vad menas då med effekt?
Effekt är ju definierat som arbete (eller energi) per tidsenhet. Det arbete som en cyklist utför är ju den energi som förflyttar cykeln framåt. Ju hårdare du trycker på tramporna, desto högre effekt utvecklas. Effekten kan mätas i tramporna, vevpartiet, kedjan eller baknavet, dvs. någonstans på drivlinan. Att mäta effekten är dock inte trivialt och kräver en hel del mekaniskt finlir och känslig apparatur. Men så kostar det därefter också.

Effekt, effektivt sett...
Varför ska man mäta effekt?
Mätning vid träning sker ju i första hand för att mäta framsteg och för att mäta hur hårt du tränar. Springer du 10km på 46min i början av säsongen och på 41min i slutet av säsongen så har du gjort ett framsteg. Springer du i ett tempo på 5min/km tränar du en viss del av den fysiska apparaten och springer du i 3:30min/km tränar du en annan. Om du dessutom lägger på puls som variabel på detta så går det att ha ganska god koll på dagsform och träningstyp.

Vid tidsmätning tillkommer dock självklart yttre faktorer. Det är klart att det är skillnad att springa i med- eller motvind, i -10 eller +20 grader, kuperat eller platt. Vid t.ex. löpning är det dock ganska lätt att göra dessa faktorer mer eller mindre försumbara. Vädret påverkar inte så mycket om det inte handlar om extremväder, springer du en rundbana så jämnar vinden ut sig, etc. Tyvärr fungerar det inte riktigt så vid cykling. De yttre faktorerna har en så pass stor påverkan att de är svåra att eliminera. Därför är effekt ett utmärkt mått eftersom den inte påverkas på samma sätt av dessa faktorer.

Mitt lilla nav...
300W kan ta dig framåt i lätt medvind på en platt väg i 50 km/h, eller så kan 300W tar dig i 15 km/h uppför en 5%:ig lutning i 10 sekundmeters motvind. Trots de stora skillnaderna i yttre omständigheter kan de två ansträngningarna utan problem jämföras. Och lägger man då dessutom på pulsen (som faktiskt korrelerar ganska väl med effekten) som en faktor på detta så får man ganska bra koll!

Så om du ökar din FTP med 30W så har du gjort ett framsteg. Tränar du i zonen 60-70% av FTP så är det en träning och 110-120% av FTP en annan typ. Svårare än så är det inte.

No comments: